- سه شنبه, 05 بهمن 1395

لیست کارگاه های آموزشی

شماره حساب جهت واریز وجه

شماره حساب بانک ملی:
0107785256000
بنام: صندوق ذخیره پژوهشی

عنوان کارگاه | دانشکده | گروه آموزشی
عنوان: کارگاه نقش تشیع و ایران در تمدن اسلامی
استاد: آقای دکتر ابراهیمیان و آقای دکتر مجد
تاریخ شروع: 20 بهمن 1395
تاریخ پایان: 20 بهمن 1395
زمان: 20-11-1395
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
توضیحات:

دفنر هم انديشي استادان و نحبگان دانشگاهي واحد قائمشهر  با همکاری دفتر نهاد رهبری استان مازندران و  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

مدت دوره : 4 ساعت

با مصوبه شورای فرهنگی و برنامه ریزی دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

عنوان: کارگاه نقد جریانات تکفیری (وهابی گری و سلفی گری)
استاد: آقای دکتر یوسفی و آقای دکتر افشار
تاریخ شروع: 19 بهمن 1395
تاریخ پایان: 19 بهمن 1395
زمان: 19-11-1395
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
توضیحات:

دفنر هم انديشي استادان و نحبگان دانشگاهي واحد قائمشهر  با همکاری دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

مدت دوره : 4 ساعت

با مصوبه شورای فرهنگی و برنامه ریزی دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

عنوان: کارگاه مناظره و آداب آن، آسیب ها و راهکارها
استاد: خانم دکتر جهانی و آقای دکتر اسدپور
تاریخ شروع: 18 بهمن 1395
تاریخ پایان: 18 بهمن 1395
زمان: 18-11-1395
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
توضیحات:

دفنر هم انديشي استادان و نحبگان دانشگاهي واحد قائمشهر  با همکاری دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

مدت دوره : 4 ساعت

با مصوبه شورای فرهنگی و برنامه ریزی دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

عنوان: کارگاه اخلاق و حکمت در آثار سعدی
استاد: خانم دکتر رضایی و خانم دکتر اکبری
تاریخ شروع: 17 بهمن 1395
تاریخ پایان: 17 بهمن 1395
زمان: 17-11-1395
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
توضیحات:

دفنر هم انديشي استادان و نحبگان دانشگاهي واحد قائمشهر  با همکاری دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

مدت دوره : 4 ساعت

با مصوبه شورای فرهنگی و برنامه ریزی دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

عنوان: دوره رباتیک
با همکاری: گروه مکانیک
استاد: مهندس طالب پور
زمان: روز های شنبه از ساعت 15 الی 18
هزینه ثبت نام: 1,200,000 ریال
توضیحات:

زمان کلاس ها روز های شنبه از ساعت 15 الی 18 می باشد.

تاریخ شروع و مکان  کلاس متعاقبا اعلام میگردد.

ثبت نام برای سایر گروه ها هم آزاد می باشد .