لیست کارگاه های آموزشی


جهت ثبت نام در کارگاه و اخذ گواهینامه فراگيري دوره :

* چنانچه از قبل در دوره اي شركت داشته ايد، لازم است در قسمت ابتـدايي همين صفحه، نام کاربری و کلمه عبـور را وارد کرده و پس از ورود به صفحه شخصی خود، نسبت به انتخاب نام کارگاه مورد نظر از لیست و ذخیره آن اقدام به ثبت نام فرمایید.

* چنانچه از قبل عضویت در سایت نداشته اید و نام كاربـري نداريد، لازم است ابتـدا در قسمت " عضویت در سایت " در قسمت ابتــدايي هميـن صفحه، فرم عضویت را تکمیل کنید سپس با نام کاربری و کلمه عبور وارد صفحه شخصی شوید و در نهایت اقدام به ثبت نام در کارگاه نمایید.

* چنانچه کارمند یا استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر هستید، کافی است با نام کاربری و کلمه عبور مربوط به "پنل کارکنان" یا "پنل اساتید" وارد شوید و اقدام به ثبت نام در کارگاه نمایید.

عنوان کارگاه | دانشکده | گروه آموزشی | چینش | شناسه
عنوان: مقاله نويسی به زبان انگليسی و نحوه سابميت كردن مقالات به ژورنال های علمی نمايه دار - (آرشيو)
با همکاری: حوزه معاونت علمي دانشگاه
استاد: آقاي دكتر علي شكوهي راد
تاریخ شروع: 28 آذر 1397
تاریخ پایان: 28 آذر 1397
زمان: چهارشنبه ( ساعت جلسه هشت و نيم صبح مي باشد )
مکان: سالن همايش هاي ساختمان ولايت (سايت مركزي)
هزینه ثبت نام: 500,000 ریال
توضیحات:


حـوزه معـاونت علمي دانشـگاه در نظر دارد كارگاه آموزشي به شرح فوق را برگزار نمايد لذا متقاضيان (شركت براي تمام علاقمندان در تمام مقاطع دانشگاهي آزاد است) جهت اعلام آمادگي شركت در كارگاه و اخـذ گواهينامه دوره به شرح فوق الذكر اقدام به ثبت نام در دوره فرمايند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* اخذ گواهينامه دوره منوط به پرداخت شهريه كارگاه مي باشد كه مقتضي است از طريق سامانه هاي الكترونيكي به شماره حساب 0107785256000 - بنام صندوق ذخيره پژوهشي دانشگاه آزاد قائمشهر - واريز گردد.

* توضيحات تكميلي و يا هرگونه اصلاحات متعاقبا از طريق سايت اطلاع رساني خواهد گرديد.

عنوان: آموزش نقشه برداری - (آرشيو)
با همکاری: حوزه معاونت علمي دانشگاه
استاد: آقاي دكتر عزيزي فر
تاریخ شروع: 27 آذر 1397
تاریخ پایان: 27 آذر 1397
زمان: سه شنبه ( ساعت جلسه هشت و نيم صبح مي باشد )
مکان: سالن همايش هاي ساختمان ولايت (سايت مركزي)
هزینه ثبت نام: 500,000 ریال
توضیحات:


حـوزه معـاونت علمي دانشـگاه در نظر دارد كارگاه آموزشي به شرح فوق را برگزار نمايد لذا متقاضيان (شركت براي تمام علاقمندان در تمام مقاطع دانشگاهي آزاد است) جهت اعلام آمادگي شركت در كارگاه و اخـذ گواهينامه دوره به شرح فوق الذكر اقدام به ثبت نام در دوره فرمايند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* اخذ گواهينامه دوره منوط به پرداخت شهريه كارگاه مي باشد كه مقتضي است از طريق سامانه هاي الكترونيكي به شماره حساب 0107785256000 - بنام صندوق ذخيره پژوهشي دانشگاه آزاد قائمشهر - واريز گردد.

* توضيحات تكميلي و يا هرگونه اصلاحات متعاقبا از طريق سايت اطلاع رساني خواهد گرديد.

عنوان: ترجمه متون ادبی - (آرشيو)
با همکاری: حوزه معاونت علمي دانشگاه
استاد: آقاي دكتر علي خزاعي فر
تاریخ شروع: 21 آذر 1397
تاریخ پایان: 21 آذر 1397
زمان: جهار شنبه ( ساعت جلسه هشت و نيم صبح مي باشد )
مکان: سالن همايش هاي دانشكده علوم انساني
هزینه ثبت نام: 500,000 ریال
توضیحات:


حـوزه معـاونت علمي دانشـگاه در نظر دارد كارگاه آموزشي به شرح فوق را برگزار نمايد لذا متقاضيان (شركت براي تمام علاقمندان در تمام مقاطع دانشگاهي آزاد است) جهت اعلام آمادگي شركت در كارگاه و اخـذ گواهينامه دوره به شرح فوق الذكر اقدام به ثبت نام در دوره فرمايند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* اخذ گواهينامه دوره منوط به پرداخت شهريه كارگاه مي باشد كه مقتضي است از طريق سامانه هاي الكترونيكي به شماره حساب 0107785256000 - بنام صندوق ذخيره پژوهشي دانشگاه آزاد قائمشهر - واريز گردد.

* توضيحات تكميلي و يا هرگونه اصلاحات متعاقبا از طريق سايت اطلاع رساني خواهد گرديد.

عنوان: آشنايی با ماشين آلات دوخت و نرم افزارهای طراحی - (آرشيو)
با همکاری: حوزه معاونت علمي دانشگاه
استاد: سركار خانم خديجه كاظمي
تاریخ شروع: 05 دی 1397
تاریخ پایان: 05 دی 1397
زمان: جهار شنبه ( ساعت جلسه هشت و نيم صبح مي باشد )
مکان: سالن همايش هاي ساختمان ولايت (سايت مركزي)
هزینه ثبت نام: 500,000 ریال
توضیحات:


حـوزه معـاونت علمي دانشـگاه در نظر دارد كارگاه آموزشي به شرح فوق را برگزار نمايد لذا متقاضيان (شركت براي تمام علاقمندان در تمام مقاطع دانشگاهي آزاد است) جهت اعلام آمادگي شركت در كارگاه و اخـذ گواهينامه دوره به شرح فوق الذكر اقدام به ثبت نام در دوره فرمايند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* اخذ گواهينامه دوره منوط به پرداخت شهريه كارگاه مي باشد كه مقتضي است از طريق سامانه هاي الكترونيكي به شماره حساب 0107785256000 - بنام صندوق ذخيره پژوهشي دانشگاه آزاد قائمشهر - واريز گردد.

* توضيحات تكميلي و يا هرگونه اصلاحات متعاقبا از طريق سايت اطلاع رساني خواهد گرديد.

عنوان: ويراستاری ادبی (كتاب، مقاله و پايان نامه) - (آرشيو)
با همکاری: حوزه معاونت علمي دانشگاه
استاد: آقاي دكتر سهيل سعادتي نيا
تاریخ شروع: 26 آذر 1397
تاریخ پایان: 26 آذر 1397
زمان: دوشنبه ( ساعت جلسه هشت و نيم صبح مي باشد )
مکان: سالن همايش هاي دانشكده علوم انساني
هزینه ثبت نام: 500,000 ریال
توضیحات:


حـوزه معـاونت علمي دانشـگاه در نظر دارد كارگاه آموزشي به شرح فوق را برگزار نمايد لذا متقاضيان (شركت براي تمام علاقمندان در تمام مقاطع دانشگاهي آزاد است) جهت اعلام آمادگي شركت در كارگاه و اخـذ گواهينامه دوره به شرح فوق الذكر اقدام به ثبت نام در دوره فرمايند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* اخذ گواهينامه دوره منوط به پرداخت شهريه كارگاه مي باشد كه مقتضي است از طريق سامانه هاي الكترونيكي به شماره حساب 0107785256000 - بنام صندوق ذخيره پژوهشي دانشگاه آزاد قائمشهر - واريز گردد.

* توضيحات تكميلي و يا هرگونه اصلاحات متعاقبا از طريق سايت اطلاع رساني خواهد گرديد.

عنوان: Motivating Language Learners - (آرشيو)
با همکاری: حوزه معاونت علمي دانشگاه
استاد: آقاي دكتر بابك مهدوي
تاریخ شروع: 25 آذر 1397
تاریخ پایان: 25 آذر 1397
زمان: يكشنبه ( ساعت جلسه هشت و نيم صبح مي باشد )
مکان: سالن همايش هاي دانشكده علوم انساني
هزینه ثبت نام: 500,000 ریال
توضیحات:


حـوزه معـاونت علمي دانشـگاه در نظر دارد كارگاه آموزشي به شرح فوق را برگزار نمايد لذا متقاضيان (شركت براي تمام علاقمندان در تمام مقاطع دانشگاهي آزاد است) جهت اعلام آمادگي شركت در كارگاه و اخـذ گواهينامه دوره به شرح فوق الذكر اقدام به ثبت نام در دوره فرمايند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* اخذ گواهينامه دوره منوط به پرداخت شهريه كارگاه مي باشد كه مقتضي است از طريق سامانه هاي الكترونيكي به شماره حساب 0107785256000 - بنام صندوق ذخيره پژوهشي دانشگاه آزاد قائمشهر - واريز گردد.

* توضيحات تكميلي و يا هرگونه اصلاحات متعاقبا از طريق سايت اطلاع رساني خواهد گرديد.