لیست کارگاه های آموزشی

شماره حساب جهت واریز وجه

شماره حساب بانک ملی:
0107785256000
بنام: صندوق ذخیره پژوهشی

عنوان کارگاه | دانشکده | گروه آموزشی | چینش | شناسه
عنوان: ansys fluent
با همکاری: اداره کل برنامه ریزی و امور دانش بنیان و حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و گروه مکانیک
استاد: دکتر میانسری- مهندس پاشا
زمان: شنبه ها 15 تا 18 به مدت 32 ساعت
هزینه ثبت نام: 1,200,000 ریال
توضیحات:

| ثبت نام در کارگاه |

ثبت نام برای سایر گروه ها هم آزاد می باشد .

عنوان: رباتیک و خلاقیت
با همکاری: اداره کل برنامه ریزی و امور دانش بنیان و حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و گروه مکانیک
استاد: مهندس طالب پور
زمان: روز های دوشنبه از ساعت 16 الی 19 به مدت 30 ساعت
هزینه ثبت نام: 1,200,000 ریال
توضیحات:

| ثبت نام در کارگاه |

ثبت نام برای سایر گروه ها هم آزاد می باشد .