- شنبه, 05 فروردین 1396

لیست کارگاه های آموزشی

شماره حساب جهت واریز وجه

شماره حساب بانک ملی:
0107785256000
بنام: صندوق ذخیره پژوهشی

عنوان کارگاه | دانشکده | گروه آموزشی
عنوان: آموزش کاربردی فتوشاب در معماری
با همکاری: حوزه معاونت پژوهشی
استاد: : مهندس فاخره اخوان (برگزار کننده دوره های آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش معماری)
زمان: یکشنبه ها
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر – سایت کامپیوتر فنی و مهندسی - ساخنمان رسالت
هزینه ثبت نام: 800,000 ریال
توضیحات:

 *  شروع کلاس همزمان با تکمیل ظرفیت (به دلیل بهبود کیفی – ظرفیت دارای محدود تنظیم میشود)

** توضیحات تکمیلی در پوستر دوره ملاحظه شود

مدت دوره : 10 ساعت

عنوان: آموزش جامع و کاربردی نرم افزار اتوکد
با همکاری: حوزه معاونت پژوهشی
استاد: مهندس فاخره اخوان (برگزار کننده دوره های آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش معماری)
زمان: یکشنبه ها
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر – سایت کامپیوتر فنی و مهندسی - ساخنمان رسالت
هزینه ثبت نام: 1,500,000 ریال
توضیحات:

*  شروع کلاس همزمان با تکمیل ظرفیت (به دلیل بهبود کیفی – ظرفیت دارای محدود تنظیم میشود)

** توضیحات تکمیلی در پوستر دوره ملاحظه شود

مدت دوره : 20 ساعت

عنوان: تری دی مکس در معماری
با همکاری: حوزه معاونت پژوهشی
استاد: مهندس حسنا خردمندی
زمان: جهارشنبه ها
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر – سایت کامپیوتر فنی و مهندسی - ساخنمان رسالت
هزینه ثبت نام: 3,000,000 ریال
توضیحات:

*  شروع کلاس همزمان با تکمیل ظرفیت (به دلیل بهبود کیفی – ظرفیت دارای محدود تنظیم میشود)

** توضیحات تکمیلی در پوستر دوره ملاحظه شود

مدت دوره : 40 ساعت

عنوان: نقش تشیع و ایران در تمدن اسلامی
استاد: آقای دکتر ابراهیمیان و آقای دکتر مجد
تاریخ شروع: 20 بهمن 1395
تاریخ پایان: 20 بهمن 1395
زمان: 20-11-1395
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
توضیحات:

دفنر هم انديشي استادان و نحبگان دانشگاهي واحد قائمشهر  با همکاری دفتر نهاد رهبری استان مازندران و  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

مدت دوره : 4 ساعت

با مصوبه شورای فرهنگی و برنامه ریزی دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

عنوان: نقد جریانات تکفیری (وهابی گری و سلفی گری)
استاد: آقای دکتر یوسفی و آقای دکتر افشار
تاریخ شروع: 19 بهمن 1395
تاریخ پایان: 19 بهمن 1395
زمان: 19-11-1395
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
توضیحات:

دفنر هم انديشي استادان و نحبگان دانشگاهي واحد قائمشهر  با همکاری دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

مدت دوره : 4 ساعت

با مصوبه شورای فرهنگی و برنامه ریزی دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

عنوان: مناظره و آداب آن، آسیب ها و راهکارها
استاد: خانم دکتر جهانی و آقای دکتر اسدپور
تاریخ شروع: 18 بهمن 1395
تاریخ پایان: 18 بهمن 1395
زمان: 18-11-1395
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
توضیحات:

دفنر هم انديشي استادان و نحبگان دانشگاهي واحد قائمشهر  با همکاری دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

مدت دوره : 4 ساعت

با مصوبه شورای فرهنگی و برنامه ریزی دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

عنوان: اخلاق و حکمت در آثار سعدی
استاد: خانم دکتر رضایی و خانم دکتر اکبری
تاریخ شروع: 17 بهمن 1395
تاریخ پایان: 17 بهمن 1395
زمان: 17-11-1395
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
توضیحات:

دفنر هم انديشي استادان و نحبگان دانشگاهي واحد قائمشهر  با همکاری دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

مدت دوره : 4 ساعت

با مصوبه شورای فرهنگی و برنامه ریزی دفتر نهاد رهبری استان مازندران  و  همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه