نام: شهاب الدین
نام خانوادگی: قره ویسی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: علوم دامی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/sg.html
وب سایت: https://www.researchgate.net/profile/Shahabodin_Gharahveysi
ایمیل: s.gharavysi@gmail.com , S.gharavysi@gmail.com
تلفن محل کار: 01142155160 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی کشاورزی- علوم دامی دانشگاه رازی بررسی پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای دو منظوره
2 کارشناسی ارشد علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشگاه تهران بررسي و برآورد اثرات سيتوپلاسميك در صفات توليدي گوسفند بلوچي
3 دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ارزيابي ژنتيكي جامعه اسب نژاد عرب ايران