اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

راه اندازی وب سایت جدید دانشگاه آزاد واحد قائم شهر

نسخه جدید وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر راه اندازی شد.