اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

وظایف


پشتیبانی سرور آموزش و اتوماسیون دانشگاه

پشتیبانی سرور حسابرسی اینترنت

پشتیبانی سیستم حضور و غیاب

پشتیبانی سرور آنتی ویروس

پشتیبانی سرور ایمیل

پشتیبانی سرورمالی

پشتیبانی UTM دانشگاه و امنیت شبکه

پشتیبانی سرور  Backup

نظارت و پشتیبانی سایت های کامپیوتر دانشکده­ها

پشتیبانی شبکه کل دانشگاه

خرید و تخصیص کامپیوتر

نصب و راه اندازی سیستم های نوین

بررسی و اعلام نیاز تجهیزات کامپیوتری به انبار و تدارکات

اختصاص اکانت اینترنت به اساتید ، کارکنان و دانشجویان

ارسال و تحویل قطعات معیوب شامل گارانتی

ارسال دستگاه هایی که قابل تعمیر در واحد نیست جهت تعمیر یا تعویض با توجه به نوع گارانتی آنها

پیگیری امور مربوط به وب سایت دانشگاه