نام: ناديا
نام خانوادگی: معقولي
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: هنر
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/nm.html
ایمیل: n.maghuly@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس تهران تحلیل تطبیقی نمایشنامه هملت با فیلم سینمای هملت ساخته سر لارنس اولیویه
2 دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران بازنمایی مرگ در سینمای موج نو ایران
3 کارشناسی فیلمسازی در تلویزیون دانشکده صدا و سیما ساخت فیلم کوتاه سرسام