طرح ترمیم معدل دانشجویان دانشگاه آزاد از این ترم اجرا خواهد شد چاپ


alt

طرح ترمیم معدل دانشجویان دانشگاه آزاد از این ترم اجرا خواهد شد

عطارزاده مدیرکل توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد:


???? دانشجویانی که ترم گذشته در کلاس‌های مجازی شرکت کردند، چنانچه در مقطع کارشناسی نمره کمتر از ۱۲ و در

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نمره زیر ۱۴ کسب کرده باشند، تا یک سال فرصت دارند، مازاد بر واحدهای انتخابی

حداکثر تا ۳ درس و سقف ۶ واحد را مجددا و بدون پرداخت شهریه انتخاب و نمره خود را ارتقا دهند.