تغيير تاريخ برگزاری ازمون ورودی دکتری ph.D سال 1399 چاپ


ضمن آرزوی موفقیت برای كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودی دکتری ph.D  ( نيمه متمرکز) سال 1399 بدین وسیله به اطلاع می رساند زمان برگزاری آزمون دکتری سال 1399 از روز جمعه مورخ 98/12/9 به روز پنجشنبه مورخ 99/01/28 تغيير می يابد.

 

اطلاعیه این سازمان درخصوص اعلام سایر اطلاعات مربوط به برگزاری آزمون در روز دوشنبه مورخ 99/01/18 از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر خواهد شد. ضمنا کارت شرکت داوطلبان از روز دوشنبه مورخ99/01/25 از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشاني www.sanjesh.org منتشر خواهدشد.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور