اطلاعيه پرداخت اقساط صندوق رفاه چاپ


به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند:

آندسته از دانشجويان كه تا كنون نسبت به تسويه حساب بدهي صندوق رفاه بابت چك يا سفته تضميني اقدام ننموده اند، پرداخت اينترنتي از طريق سامانه آموزشي دانشگاه فعال مي باشد لذا نسبت به واريز بدهي از طريق كارت شتاب اقدام فرماييد.


مراحل پرداخت اينترنتي وام هاي صندوق رفاه: 

1- ورود به سيستم آموزشي دانشگاه (edu.qaemiau.ac.ir)

2- صندوق رفاه و نمايش اقساط و پرداخت شهريه

3- وارد كردن تعداد قسط جهت پرداخت و محاسبه آن


نياز به يادآوري است كه هربار فقط يك قسط را مي توان پرداخت كرد لذا تعداد اقساط جهت واريز، عدد 1بايستي وارد شود.