اطلاعیه چک برگشتی چاپ


به اطلاع دانشجویان گرامی که چک برگشتی دارند می رساند:

به منظور اخذ کارت ورود به جلسه نسبت به واریز مبلغ چک به حساب شهریه دانشگاه اقدام به موقع به عمل آورند.