ازدواج دانشجویی چاپ


ثبت نام بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی از طریق سایت ezdevaj.nahad.ir آغاز شده است و مهلت آن تا پایان آذر 1398 می باشد.