اطلاعیه انتخاب اساتید نمونه چاپ


نکات مهم قبل از تکمیل فرم:  (آخرین مهلت تحویل فرم خود اظهاری به حوزه معاونت علمی(آقای دکتر حسین پور)  1398/01/31
اعضای منتخب از میان اعضای هیات علمی تمام وقت و رسمی قطعی برگزیده خواهند شد. شرط اخذ امتیاز نهایی در کمیته داوری تعیین استاد نمونه، بارگذاری مدارک در سامانه پژوهشی واحد و بررسی آن توسط حوزه مربوطه خواهد بود. کسانی که در سال های گذشته به عنوان استاد نمونه انتخاب شده اند، انتخاب مجدد آنها پس از گذشت 5 سال بلامانع است و فقط امتیازات 5 سال اخیر محاسبه میشود. حداقل امتیاز لازم جهت خود اظهاری در مرتبه استادی 200 امتیاز، دانشیاری 175 امتیاز، استادیاری 150 امتیاز و مربی 125 امتیاز تعیین شده است.

دانلود بخشنامه

دانلود فرم گزینش دانشگاه pdf

دانلود فرم گزینش دانشگاه xls