اطلاعیه حذف واضافه نیمسال دوم 98-97 چاپازشنبه۲۷بهمن الی۲ اسفند ۹۷ حذف و اضافه و آخرین مهلت قانونی ثبت نام و انتخاب واحد

دانشجویان درنیمسال دوم ۹۸-۹۷به غیر از ورودی های بهمن ۹۷می باشد.

دانشجویانی که تداخل کلاس یاتداخل امتحانات دارند، شنبه و یکشنبه  ۲۷ و ۲۸ بهمن

به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند.


http://edu.qaemiau.ac.ir/loginb.aspx

http://www.qaemiau.ac.ir

iauQaem@

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر