اطلاعیه تمدید ثبت نام و انتخاب واحد چاپ

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و پذیرفته شدگان عزیز که موفق به ثبت نام یا انتخاب واحد نشده اند می رساند که از روز دوشنبه مورخ 14 اسفند لغایت چهارشنبه 16 اسفند می توانند نسبت به ثبت نام، انتخاب واحد و یا حذف و اضافه اقدام کنند.

تاکید می شود این آخرین مهلت بوده و بعد از ایام مذکور امکان انتخاب واحد یا حذف و اضافه وجود نخواهد داشت و دانشجویان باید برای نیمسال بعدی اقدام به انتخاب واحد کنند.