اطلاعیه انتخاب واحد و تمدید پایان نامه ارشد چاپ

alt

قابل توجه دانشجویان ارشد:

آخرین مهلت انتخاب واحدیاتمدید پایان نامه درنیمسال اول 97-96 تاتاریخ 96/09/10 می باشد.

درصورت عدم مراجعه مشمول هزینه مرخصی خواهید شد.