در حکمی از سوی هادیانی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر معرفی شد چاپ

alt

سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر در حکمی از سوی رئیس این واحد دانشگاهی معرفی شد.


به گزارش روابط عمومی واحد قائم‌شهر، قاسم نوروزی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر در حکمی از سوی میرامید هادیانی رئیس این واحد دانشگاهی به‌عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب شد.


وی ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و مدیرگروهی اقتصاد کشاورزی واحد قائم‌شهر را در کارنامه خود دارد.


همچنین توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر از تلاش‌های عباسعلی پورآقاجان به‌عنوان معاون سابق توسعه مدیریت و منابع این واحد دانشگاه قدردانی شد.