اولین آئین دانش آموختگی دانشجویان میکروبیولوژی وردی۹۲_۹۳دانشگاه آزاداسلامی واحدقائم شهرباحضورخانواده ها درسالن اجتماعات دانشکده فنی ومهندسی برگزارشد. چاپ

alt

دکترابراهیمیان ریاست واحدقائم شهر درجمع دانش آموختگان میکروبیولوژی این دانشگاه اظهارکرد.

ما دراسلام واژه ای به نام فارغ التحصیلی نداریم وشماازگواره تا گوربایددانشجوبمانید.

alt