آغازسال تحصیلی جدید مدارس سما واحد قائم شهر چاپ

آغازسال تحصیلی جدید مدارس سما واحد قائم شهر

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر ابراهیمیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر،دکترمنصوریان معاونت سما، خانواده ها، دانش آموزان ، مدیران و معلمان درمجتمع آموزشی سما واحد قائم شهر برگزار شد.

alt