تبریک انتصاب چاپ


alt

ضمن تقدیر از زحمات جناب آقای دکتر شهاب الدین قره ویسی انتخاب آقای دکتر سید جواد علیزاده را به عنوان ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و ریاست مرکز تحصیلات تکمیلی واحد قائم شهر تبریک عرض می نمائیم.