برگزاری نشست علمی استفاده ازتکنولوژی میکرونانودرحل مسائل پزشکی در واحد قائم‌شهر چاپ


alt

مرتضی میانسری فارغ‌التحصیل دانشگاه موناش استرالیا در رشته ی مهندسی مکانیک در این نشست درباره مهندسی مواد کربنی و پیزو الکتریک با استفاده از تکنولوژی‌های میکرو و نانو مطالبی بیان کرد.

وی همچنین درباره مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از این تکنولوژی‌ها در حل مسائل پزشکی همچون استفاده از گرافین برای جذب و انتقال دارو و ساخت بافت‌های قلبی، استفاده از انرژی فراصوت در درمان سرطان و آسیب‌های مغزی و قلبی و استفاده از میکرو سیالات در درمان ناباوری پرداخت.