کسب مقام نائب قهرمانی مسابقات شطرنج نوجوانان غرب آسیا توسط فرزند عضو هیأت علمی واحد قائم شهر چاپ

alt

ماهان صابری کمرپشتی فرزند عضو هیأت علمی واحد قائم شهر مقام نائب قهرمانی مسابقات شطرنج نوجوانان غرب آسیا در العین امارات را از آن خود کرد.

ماهان صابری کمرپشتی دانش آموز سال هشتم مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی قائم شهر و فرزند خانم دکتر فاطمه اردستانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر موفق به کسب مدال نقره در مسابقات شطرنج نوجوانان غرب آسیا در کشور امارات  در دی ماه 1395 گردید.

وی از 8 سالگی عضو تیم ملی شطرنج نونهالان کشور بوده و تاکنون چندین مورد قهرمانی آسیا ، قهرمانی کشور ایران و قهرمانی مدارس شطرنج جهان را در پرونده خود دارد