اطلاعیه تعطیلی دانشگاه چاپ


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران 

کلیه واحد های دانشگاهی مراکز آموزشی و مدارس سما استان مازندران تا پایان هفته مورخ 98/12/16 تعطیل اعلام می گردد.

روابط عمومی واحد