معاونت پژوهشی

تخصیص امتیاز پژوهشی


به استحضار اعضای محترم هیات علمی می رساند، در رابطه با تخصیص امتیاز پژوهشی حق جذب:

1. طبق دستورالعمل هیات امنا محترم استان مازندران، منحصرا مقالات ISI و علمی-پژوهشی (هر مقاله 5 امتیاز)،جذب منابع مالی (طرح های برون دانشگاهی) و طرح های درآمدزای زودبازده (هر تلاش 5 امتیاز) و کتب چاپ دانشگاه آزاد اسلامی (هر کتاب 2 امتیاز) در محاسبه امتیاز پژوهشی حق جذب جدید تاثیر داشته است.

2. فعالیت های پژوهشی فوق می بایست مربوط به بازه زمانی ابتدای 1396 به بعد باشد.

3. اساتید محترم که رزومه پژوهشی خود را با تاخیر در سامانه دانشگاه بارگذاری کرده اند و تقاضای بازنگری امتیاز پژوهشی حق جذب خود دارند، لطفا طی یک درخواست کتبی به معاونت محترم علمی تا قبل از  97/10/12  اقدام فرمایند.

4. حوزه پژوهشی، همچون روزهای گذشته، آماده پاسخگویی به هر نوع ابهامی در این خصوص می باشد. شماره تماس 42155116