مرتب سازی بر اساس: نام | توضیحات

هزینه مازاد درمان کارکنان دانشگاه ( دانلود)

هزینه مازاد درمان کارکنان دانشگاه

یکشنبه, 13 مرداد 1398
اندازه فایل :1.79 مگابایت

دستورالعمل تحویل مدارک هزینه مازاد درمان ( دانلود)

دستورالعمل تحویل مدارک هزینه مازاد درمان

یکشنبه, 19 خرداد 1398
اندازه فایل :709.19 کیلوبایت

فرم هزینه های مازاد درمان ( دانلود)

فرم هزینه های مازاد درمان شامل آزمایش و رادیولوژی و فیزیوتراپی و MRI و CTScan و ...

فرم بستری شدن در بیمارستان ( دانلود)

فرم شماره 118 بستری شدن در بیمارستان

آیین نامه صندوق بیمه عمر کارکنان و اعضای هیأت علمی ( دانلود)

 آیین نامه صندوق بیمه عمر کارکنان و اعضای هیأت علمی

شنبه, 11 خرداد 1398
اندازه فایل :1.79 مگابایت