با دفاع از رساله؛ نخستین دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر فارغ‌التحصیل شد چاپ

alt


نخستین دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه‌های شمال کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر فارغ‌التحصیل شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از قائم‌شهر، نخستین دانشجوی مقطع دکتری زبان‌شناسی دانشگاه‌های شمال کشور در دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر با عنوان «هژمونی زبان فارسی بر زبان‌های محلی - مطالعه موردی زبان مازندرانی» از رساله خود دفاع کرد.

در این رساله ضمن اینکه پژوهشگر بر اساس شواهد و مستندات علمی و سایت رسمی جهانی اثنولوگ مازندرانی را به جای گویش یک زبان معرفی کرده به استیلا و برتری زبان فارسی بر زبان‌های محلی به‌ویژه زبان مازندرانی اشاره و روند کنونی هژمونی زبان  فارسی بر مازندرانی را  باعث زوال و افول این زبان در آینده دانسته است.

محسن جعفر‌زاده از رساله دکتری خود با راهنمایی حسین قاسمی و مشاوره مراد باقرزاده کاسمانی با موفقیت از پایان‌نامه دکتری خود دفاع کرد و نخستین دانشجوی مقطع دکتری زبان‌شناسی دانشگاه‌های شمال کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر لقب گرفت.