نخستین دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی واحد قائم‌شهر از رساله خود دفاع کرد چاپ

alt

نخستین دانشجوی دکتری رشته  اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر با دفاع از رساله خود با عنوان «ارزیابی اقتصاد،زیست محیطی تولیدمرکبات درمازندران"» فارغ‌التحصیل شد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا  دانشجو" مهدی بشارتده"دانشجوی دکترای رشته اقتصاد کشاورزی واحدقائم شهر از رساله خود با عنوان "ارزیابی اقتصاد،زیست محیطی تولیدمرکبات درمازندران" با موفقیت دفاع کرد. جلسه دفاع دانشجو" مهدی بشارتده" با حضور " "دکترمصطفی گودرزی"مدیرگروه اقتصادکشاورزی دانشگاه،استاد راهنما دکترقاسم نوروزی  ،مشاور رساله دکتریاسرفیض آبادی، داورداخلی دکترگودرزی و دکتر رستیمان،داورخارجی خانم دکترشفیعی و دکترنصرالهی در محل سالن دفاع واحد قائم شهر برگزار شد.