تذکر امتحانات چاپ


alt

تذکر مهم :

دانشجویان گرامی ؛

در زمان برگزاری امتحانات با رفتن به سوال بعدی امکان برگشت به سوال قبل وجود ندارد .

حتما ابتدا جواب هر سوال را کامل نوشته و بعد به سوال بعدی بروید.