آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر به صورت حضوری و هماهنگ و مشترک در روز 6 بهمن در این واحد برگزار می گردد. چاپ


برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399


برابر بخشنامه شماره 54026/30 مورخ 29/10/1399 امتحان کتبی آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر به صورت حضوری و هماهنگ و مشترک در روز 6 بهمن در این واحد برگزار می گردد.

امتحان کتبی با رعایت مصوبات ستاد ملی کرونا و کلیه پروتکل­های بهداشتی به صورت حضوری برگزار می‌شود. در موارد خاص دانشجویانی که امکان حضور فیزیکی در واحد محل تحصیل خود را ندارند، لازم است ضمن هماهنگی اولیه با نزدیکترین واحد دانشگاهی نزدیک محل سکونت خود و اطمینان از پذیرش واحد محول سکونت، درخواست کتبی خود را به واحد محل تحصیل ارائه دهند تا هماهنگی لازم جهت ارسال سؤال و اخذ مجوزها صورت گیرد.

امتحان شفاهی نیز در بازه زمانی 7 الی 9 بهمن از طریق سامانه دان یا سایر سامانه ­های واحد دانشگاهی به صورت مجازی برگزار می‌گردد .

دانشجویان برای آگاهی از زمان آزمون باید با مدیر گروه خود هماهنگ نمایند.

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر