راهنمای شرکت در آزمون های آنلاین پایان ترم نیمسال اول 1400-1399 ویژه دانشجویان چاپ

شرکت در آزمون های آنلاین

راهنمای شرکت در آزمون های آنلاین پایان ترم نیمسال اول 1400-1399 ویژه دانشجویان

مراحل شرکت در آزمون های آنلاین:

1- ورود به سایت وادانا از طریق آدرس:    http://vadana38.iauec.ac.ir

2- ورود به مسیر شرکت در آزمون

3- پاسخ به سوالات آزمون

4- خاتمه آزموندانلود ویدئو
تاکید میشود، پس از مشاهده ویدئوی فوق، حتما راهنمای زیر را دانلود و مشاهده نمایید.
دانلود راهنمای تکمیلی