اطلاعیه ارائه خدمات دانشگاه چاپ

alt

در راستای تکریم ارباب ارجوع و حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی دانشگاه تا اطلاع ثانوی روزهای یکشنبه وسه شنبه از ساعت 8صبح لغایت 14 عصر برای انتخاب واحد و امور فارغ التحصیلی آماده ارائه خدمات است.