اطلاعیه شروع کلاس های مجازی نیمسال مهر 99 چاپ

alt

اطلاعیه آغاز کلاس مجازی نیمسال اول 1400-1399

دانشجویان گرامی

کلاسها مجازی (آنلاین) از امروز شنبه 19 مهر ماه 99 آغاز شد

جهت ورود به کلاس از لینک زیر استفاده نمایید

http://www.qaemiau.ac.ir/fa/component/content/article/1077.html

در صورت مغایرت با انتخاب واحد به کارشناس یا مدیر گروه آموزشی مراجعه کنید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر