قابل توجه تمامی دانشجویان اطلاعیه مهم انتخاب‌ واحد چاپ


alt

قابل توجه تمامی دانشجویان

اطلاعیه مهم انتخاب‌ واحد


1-حداقل واحد اخذ شده ۱۲ واحد میباشد و اگر کمتر اخد کنید ترم شما حذف میشود. مگر در شرایطی که کمتر از ۱۲ واحد باقیمانده دارید.
 حداکثر واحد قابل اخذ:
2- ۲۴ واحد برای معدل ۱۷ و بالاتر (با مجوز آموزش)
 ۲۰ واحد برای معدل ۱۲ تا ۱۶.۹۹
 ۱۴ واحد برای معدل کمتر از ۱۲ (مشروطی)
3-مسئولیت رعایت پیش نیاز و همنیاز و دروس انتخابی با دانشجو است. طبق چارتی که مدیر گروه در اختیار قرار داده انتخاب واحد کنید.
4- در هر ترم فقط یک درس از گروه معارف (اندیشه ۱ و ۲، انقلاب، تفسیر، تاریخ تحلیلی، اخلاق اسلامی) میتوان اخذ کرد. دانشجویان ترم آخر ۲ درس با مجوز دانشکده و ۳ درس یا مجوز کمیسیون موارد خاص!!
همچنین جنسیت کلاسهای عمومی حتما بررسی و رعایت شود!
5- اخذ درس دفاع مقدس بعنوان ۲ واحد اختیاری برای رشته هایی که دروس اختیاری دارند الزامی است.
6- دانشجویانی که ترم قبل (بهمن) به دانشگاه مراجعه نکرده اند، در صورت دریافت خطا در آموزشیار برای دریافت مجوز انتخاب واحد باید به دانشگاه مراجعه کنند.
7- مسئولیت رعایت تعداد واحدها، دروس انتخابی ، پیش نیاز و  ... با دانشجو خواهد بود و در صورت انجام پذیرفتن کوچکترین اشتباهی در این موارد، از فارغ التحصیلی دانشجو توسط سازمان مرکزی جلوگیری خواهد شد.
(به پیش نیاز و نوع درس و مقطع و جنسیت و ... خیلی دقت کنید)
8- سقف ۱۰ ترم سنوات را دانشجویان مشمول رعایت کنند. (حداکثر ۱۲ ترم با مجوز)
9- بنا به بخشنامه ابلاغی دکتر طهرانچی اخذ تا ۶ واحد درسی رایگان، برای ترمیم نمرات زیر ۱۲ ترم بهمن، علاوه بر تعداد واحد مجاز ذکر شده در نکته شماره ۲ این متن با مجوز آموزش منعی ندارد.
10- حتما واحدهای انتخابی خود را در زمان انتخاب واحد مرحله سوم (چنانچه مجددا فرصتی داده شود) یا حذف و اضافه بررسی و اصلاح کنید.