شماره تماس پشتیبانی برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز رساله دکتری چاپ


alt

دانشجوی گرامی"

درصورت وجود هرگونه پرسش درخصوص چگونگی فرایند برگزاری جلسات متمرکز پیش دفاع و شرایط و ضوابط لازم باشماره های تماس زیر درحوزه معاونت های موضوعی تماس گرفته شود:
علوم پایه,فنی مهندسی و کشاورزی
021-47353119
علوم پزشکی
021-47916763
علوم انسانی و اجتماعی
021-47353528

 همچنین می‌توانید برای مشکلات فنی سامانه وادافا با شماره پشتیبانی 42863403-021 تماس حاصل فرمایید.