رئیس دانشگاه آزاد قائم‌شهر: ۵۲ درصد از جمعیت دانشجویان کشور در این دانشگاه تحصیل می‌کنند چاپ

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر: ۵۲ درصد از جمعیت دانشجویان کشور در  دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند


alt