معاونت پژوهشی

اطلاعيه درخصوص كنفرانس هاي علمي داخل كشور


قابل توجه علاقمندان شركت در همايشهاي علمي، برگزاركنندگان كنفرانس، سمينار، سمپوزيوم و ...بايستي از دانشگاه ها يا انجمن هاي علمي معتبر باشند و كليه اشخاص حقوقي و حقيقي كه با ثبت شركت اقدام به برگزاري چنين رويدادهايي مي كنند فاقد اعتبار و وجاهت قانوني لازم مي باشند  فهرست انجمن هاي علمي معتبر و لغو مجوز شده را مي توانيد از اينجا دريافت كنيد.