پذیرش دانشجو چاپ

alt


 ثبت نام حضوری و قطعی دوره کاردانی و کارشناسی برای نیمسال دوم (بهمن) 1400-1399

در واحد قائم شهر راه‌اندازی می‌شود.

همه روزه از ساعت 8 الی 4 بعد از ظهر 

حتما قبل از هر اقدامی تماس بگیرید تلفن: 01142251347 - موبایل: 09025471214
دفتر خدمات مشاوره و هدایت تحصیلی دانشگاه ازاد آسلامی واحد قائم شهر در ساعات اداری همه روزه از ساعت 8 صبح 16


نشانی: قائم شهر- جنب پل تلار- دانشکده علوم انسانی- اتاق 317 آقای مهندس صمدی

ثبت نام دوره بدون آزمون مقاطع کارداني و کارشناسي پذيرش بر اساس صرفا سوابق تحصيلی(تمدید تا 14 مهر 99)

تلفن: 01142251347 - موبایل: 09025471214

دانلود دفترچه های بدون آزمون


کاردانی پیوسته بدون آزمون ورودی مهر 99 


کاردانی ناپیوسته بدون آزمون ورودی مهر 99 

کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون ورودی مهر 99

کارشناسی پیوسته بدون آزمون  ورودی مهر 99

کارشناسی پیوسته با آزمون ورودی مهر 99

انتخاب رشته کارشناسی ارشد با آزمون سراسری (مهر 99) 

کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان مهر 99)

دکتری تخصصی با آزمون سراسری (مهر 99) 

دکتری تخصصی بدون آزمون (استعدادهای درخشان مهر 99)