همایش ها
>>راهنمای ارسال مقاله (مشاهده)<<
سيزدهمين همايش منطقه‌اي هفته پژوهش( اسفند 1399)
گروه تخصصی:
تقویم همایش : تاریخ شروع ارسال مقاله : 10 دی 1399     تاریخ پایان ارسال مقاله : 15 بهمن 1399     تاریخ اعلام نتایج : 25 بهمن 1399     تاریخ شروع برگزاری همایش : 03 اسفند 1399     تاریخ پایان برگزاری همایش : 05 اسفند 1399     فایل فرمت مقاله : ( دانلود doc + دانلود pdf)