سامانه اتوماسیون اداری چاپ


لطفا پس از اولین ورود به سامانه اتوماسیون اداری از منوی "تسهیلات" گزینه "دریافت ابزارهای پیش نیاز"

را کلیک کنید و پس از دریافت، آن را نصب کنید.

((این کار روی هر سیستم یک بار باید انجام شود))


ورود از داخل و خارج دانشگاهویدیوهای آموزشی اتوماسیون اداری تحت وب را از لینک های زیر دریافت کنید:


1- انجام تنظیمات اولیه، نحوه ورود و تغییر رمز و دریافت فایل پیش نیاز


2- نگاهی اجمالی به برنامه اتوماسیون اداری


3- نحوه ثبت پیش نویس نامه


4- انجام عملیات روی نامه های دریافتی  (ارجاع، تاریخچه، اقدام، جستجو و بایگانی) و تعیین جانشین


5- عملیات روی نامه توسط امضا کننده


6- نحوه ایجاد الگوی نامه