- شنبه, 31 تیر 1396

نام: علیرضا
نام خانوادگی: یوسف پور
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/yousefpour.html
وب سایت:
ایمیل: yousefpour57@gmail.com , aryousefpour@live.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین طراحی و پیاده سازی سیستم حقوق با استفاده از پایگاه داده اواکل بر روی سیستم عامل لینوکس
2 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران پیش بینی آلودگی هوا با استفاده از شبکه عصبی-فازی GMDH
3 دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر Universiti Teknologi Malaysia FEATURE SUBSET SELECTION FOR SENTIMENT ANALYSIS