- شنبه, 06 خرداد 1396

نام: علیرضا
نام خانوادگی: یوسف پور
مرتبه علمی: دانشجوی دکتری
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/yousefpour.html
وب سایت:
ایمیل: yousefpour57@gmail.com , aryousefpour@live.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی Ph. D مهندسی کامپیوتر Universiti Teknologi Malaysia FEATURE SUBSET SELECTION FOR SENTIMENT ANALYSIS