نام: زهره
نام خانوادگی: یعقوبی کفشگری
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: yaghoubi.n@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین Personal Authentication Using Multi-Modal Biometrics
3 کارشناسی مهندسي كامپيوتر