- پنجشنبه, 10 فروردین 1396

نام: آرش
نام خانوادگی: ابراهیم آبادی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی معدن
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: Arash.xer@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی Ph. D مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارائه مدلي براي پيش بيني عملكرد ماشين هاي بازويي حفر تونل - رودهدر