نام: میثم
نام خانوادگی: هدایتی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mh.html
وب سایت:
ایمیل: hedayati_meisam@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دانشجوی دکتری تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
2 کاردانی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد مسیریابی در شبکه های بی سیم
3 کارشناسی کامپیوتر دانشگاه شمال بررسی عدالت پروتکل TCP در شبکه های بی سیم
4 کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بهبود مکانیسم کشف سرویس توزیع شده بر اساس معماری دایرکتوری درختی در شبکه ادهاک گرید