- شنبه, 31 تیر 1396

نام: علی
نام خانوادگی: شعبانی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: آمار
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ash.html
وب سایت:
ایمیل: ali_shabani46@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد امار دانشگاه شیراز براوردبارامتراتورگرسیوبااغتشاش غیره منفی
2 کارشناسی امار دانشگاه شیراز
3 دانشجوی دکتری تخصصی آمار علوم تحقیقات تهران نمودارکنترل فازی