نام: عبداله
نام خانوادگی: شجری قاسم خیلی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسي مکانيک
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: a_s_ghasemkheili@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مکانیک دانشگاه سمنان طراحی بویلر فیر تیوپ
2 کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه مازندران تحلیل عددی جریانهای مکش در موتورهای احتراق داخلی
3 دکتری تخصصی مکانیک دانشگاه علوم تحقیقات تهران