نام: سمیه
نام خانوادگی: غلامی رودی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی برق
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/sgr.html
وب سایت:
ایمیل: s.gholamirudi@gmail.com , so_rudi@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل طراحی ساخت و آشکارسازی سیگنال های DTMF
2 کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران اندازه‌گیری تغييرات سد شاتکی در آشکارساز PtSi/Si برحسب ميزان ناخالصي ويفر
3 دکتری تخصصی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تحلیل اثر نقص در نانونوار گرافن دولایه در آشکارسازی نور