نام: ناهید
نام خانوادگی: اکبری
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان و ادبيات فارسي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/nakbari.html
وب سایت:
ایمیل: nahidakbari7@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی زبان وادبیات فارس دانشگاه تهران
2 کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی آزاداسلامی علوم و تحقیقات تهران فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی در مصیبت نامه عطار نیشاپوری
3 دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آراد اسلامی علوم و تحقیقات تهران بررسی معاشیق مجازی در غزلیات سبک عراقی