نام: رضا
نام خانوادگی: رنجبر جوجاده
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ranjbar.html
وب سایت: r-ranjbar.com
ایمیل: ranjbar_civil@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی عمران - عمران
2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تثبیت خاک بستر سازه های سد انحرافی نکارود