نام: سید سعید
نام خانوادگی: حمیدی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/hamidi.html
وب سایت:
ایمیل: s.hamidi@Qaemiau.ac.ir , mir.saeed.hamidi@gmail.com
تلفن محل کار: 42155166-011 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ارائه روش توزیعی برای چندپخشی روی شبکه های MPLS
2 کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برنامه شطرنج تحت شبکه با زبان برنامه نویسی #C
3 دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری