نام: علیرضا
نام خانوادگی: حسین پور کاسگری
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: هنر و معماری
گروه آموزشی: طراحی پارچه و لباس
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ahoseinpour.html
وب سایت:
ایمیل: a_hoseinpour51@yahoo.com
تلفن محل کار: 01142155164 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسی نساجی دانشگاه ازاد واحد علوم وتحقیقات خواص فیزیکی و مکانیکی نخ های روتور-جت Study on structural and physical-mechanical properties of rotor-jet spun yarns
2 کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر توسعه مکانیزم تاب دهنده مجازی جهت انتقال فتیله های پنبه ای سبک در سرعتها یا کشش های بالا The development of a passive false twister mechanism in handling low strength cotton slivers on high draft spinning machine
3 کارشناسی مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر بررسي تاثير تغييرات طول جاري بر خواص ابعادي و ساختماني